LIMESORGANISATION A/S

Analyser - Planlægning - Kvalitetsstyring - EU-udbud

Profil

LIMESORGANISATION A/S tilstræber et image, der er opbygget omkring tilfredse ”klienter”, som herigennem står for en stor del af den indirekte markedsføring.

Arbejdsmetoderne er tilrettelagt omkring praktiske, realiserbare løsninger.

Arbejdsområder

LIMESORGANISATION A/S har sit primære arbejdsområde og referencer indenfor:

 • Sygehusvæsenet
 • Socialvæsenet
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Kommunale forvaltninger
 • Statsinstitutioner
 • Interesseorganisationer

LIMESORGANISATION A/S har erfaring og kompetence med følgende områder:

 • Analyser og planlægning i forbindelse med intern rationalisering
 • Økonomiske analyser
 • Intern organisation og organisationsudvikling
 • Gennemførelse af EU-udbudsforløb
 • Stikprøvekontrol af modtaget rengøringskvalitet.
 • Erfaring med anvendelsen kvalitetssystemet DS- INSTA 800
 • Opbygning af styringssystemer, aktiviteter og ressourcer
 • Arbejdsform

  LIMESORGANISATION A/S løser konsulentopgaverne i tæt samarbejde med vore klienter for at sikre størst mulig accept af de fremkomne løsningsforslag, blandt andet i klientens egen organisation.

  Før det egentlige konsulentarbejde påbegyndes lægger vi vægt på at opstille en konkret arbejdsplan og opgavedefinition, og i det omfang det er muligt, en fast omkostningsramme og tidsplan for opgavens gennemførelse.

  Udvikling

  LIMESORGANISATION A/S nøjes ikke med at gå nye veje og overskride grænser – vi er også med til at flytte grænser, til udvikling af vore klienter og Deres arbejdsområde.

  I alt aktivitet – offentlig som privat- er der tale om at afgrænse et problemområde, analysere, strukturere og derefter handle ud fra vel gennemtænkte og operationelle planer.

  Fagligt medlemskab - Udvikling

  LIMESORGANISATION A/S er medlem af DMR (Dansk Management Råd) som igen er en del af DI (Dansk Industri).

  LIMESORGANISATION A/S er certificerede konsulenter gennem Dansk Institut for Certificerede Managementkonsulenter, hvilket kræver overholdelse og efterlevelse af kravene til:

  • Professionalisme
  • Etik
  • Kvalitet
  • Kompetenceudvikling

  Indledende Kontakter

  LIMESORGANISATION A/S er altid klar til en indledende og uforpligtigende gennemgang og drøftelse af nogle problemstillinger og forhold som optakt til et muligt fremtidigt samarbejde.

  Chefkonsulent Preben Goth er LIMESORGANISATION A/S’s kontaktperson i forhold til hele det offentlige område.